Mengapakah 377A Penting

Kami adalah rakyat Singapura yang ingin kerajaan kami untuk mengekalkan Kod Kanun Keseksaan Seksyen 377A.

Berikut adalah empat sebab mengapa Kod Kanun Keseksaan Seksyen 377A harus dikekalkan:

 1. Seksyen 377A adalah undang-undang yang baik kerana ia melindungi rakyat.

Seksyen 377A adalah undang-undang baik kerana ia mempunyai lindungan dan fungsi afirmatif di Singapura. Ia mempunyai perlindungan yang melarangkan tingkah laku individu yang berbahaya. Fungsi ini terhad dan diterima memandangkan ia tidak akan dikuatkuasakan. Terdapat ramai lelaki yang menjadi mangsa kemudaratan seks homoseksual.

Apabila seseorang mematuhi seksyen 377A dan menjauhkan dirinya daripada tindakan homoseksual, dia melindungi dirinya dan juga orang lain. Kewujudan seksyen 377A juga memberitahu masyarakat bahawa homoseksualiti bukanlah satu perkara normal dan sihat. Ia hanya tidak dikuatkuasakan kerana di tolak ansur oleh masyarakat.

 1. Seksyen 377A adalah undang-undang yang baik kerana ia mengesahkan.

Seksyen 377A masih menyelaraskan dirinya dengan kebiasaan kebangsaan yang meraikan dan mengesahkan kesatuan heteroseksual sebagai sosial unggul. Keunggulan ini memerlukan sokongan negara dan kewujudannya juga mempunyai kesan berfaedah di atas banyak dasar yang lain. Dengan mengekalkan seksyen 377A bersama dasar yang berkaitan, kami mengekalkan persekitaran yang sihat untuk pendidikan generasi yang akan datang.

Gaya hidup selain heteroseksual tidak boleh dipromosikan dalam media Singapura kerana ia bertentangan dengan nilai kebangsaan dan moral awam.

 1. Kedudukan yang mengekalkan Seksyen 377A adalah keputusan yang betul.

Kedudukan parlimen membenarkan seseorang LGBTQ untuk hidup bebas di Singapura tanpa mengancam nyawa atau kebebasan. Pada masa yang sama, ia melindungi kebebasan pendapat dan pertuturan (terutamanya mengenai risiko dan moral perbuatan homoseksual). Perbezaan pendapat bukanlah diskriminasi. Kedudukan sekarang memberi ruang untuk pelbagai sudut pandangan yang menggalakkan hidup bersama secara aman tanpa memecahbelahkan masyarakat.

 1. Aktivisme LGBTQ tidak akan berhenti pada Pemansuhan S377A.

Seksyen 377A adalah undang-undang barisan pertama untuk mempertahankan terhadap masyarakat LGBTQ yang mengesahkan dasar perubahan yang akan menjejaskan setiap bidang kehidupan kita. Kesan pemansuhan seksyen 377A sudah ternyata jika ia berlaku. Aktivis LGBTQ akan menolak pemansuhan ini. Idea mempunyai natijahnya dan idea buruk akan membawa mangsa. Pemansuhan seksyen 377A akan menyebabkan lebih ramai lagi kaum lelaki, wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa ideologi LGBTQ.

Di bawah ialah senarai tuntutan aktivis yang dikumpulkan daripada Permohonan Sendi 2021 yang disampaikan kepada Pejabat Pesuruhjaya Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) [lihat Permohonan Sendi 2, 3, 4 dan 6].

 • Melaksanakan Program Pendidikan Seksualiti Komprehensif (meningkatkan LGBT di sekolah)
 • Lanjutkan subsidi penjagaan kesihatan Negeri dan bantuan kewangan untuk penjagaan kesihatan seseorang transgender dan meliputi orang-orang LGBT di dalam perhubungan sejenis
 • Mengiktirafkan atau membenarkan perkahwinan sejenis di Singapura
 • Latihan sensitiviti untuk penjagaan kesihatan mental dan profesional perkhidmatan sosial untuk memberikan sokongan yang mengesakan sahaja.
 • Benarkan seseorang LGBT menggunakan Teknologi Bantuan Pembiakan (seperti IVF yang menggunakan penderma sperma, ibu tumpangan)
 • Mengiktiraf perkongsian sesama jantina dalam dasar dan garis panduan perumahan
 • Pindaan undang-undang warisan dair Akta Pentadbiran Undang-undang Muslim (AMLA) kerana ia tidak melayakkan orang dalam perkongsian sejenis untuk mewarisi harta
 • Benarkan pertukaran jantina yang sah hanya dengan pengisytiharan undang-undang tentang niat untuk beralih (termasuk pembedahan menukar pra-seks ke jantina yang sah)
 • Berikan pilihan untuk mengeluarkan penanda jantina seseorang dalam NRIC/pasport
 • Larang semua bentuk ‘terapi penukaran’ (mengalih keluar pilihan untuk terapi yang tidak mengesahkan LGBT, contoh. berdoa atau kaunseling yang tidak menggalakkan pilihan hidup LGBT+)

Semasa dewan bandar Ready4Repeal pada 2018, aktivis telah berkata bahawa mereka tidak akan berhenti mendesak untuk pemansuhan seksyen 377A. Kami, warga Singapura yang prihatin telah mengambil perhatian bahawa alasan yang dikemukakan oleh aktivis LGBTQ untuk memansuhkan seksyen 377A akhirnya akan menjadi alasan yang sama yang dikemukakan oleh mereka untuk perubahan perundangan seperti mengesahkan perkahwinan sejenis.

Justeru, kami, setulus dan rendah hati memohon kerajaan untuk mengekalkan Kod Keseksaan seksyen 377A sepenuhnya. Pada masa yang sama, kami menggesa kerajaan memperkasakan lagi pendidikan negara mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan moral masyarakat.

Terima kasih.

– Rakyat Singapura yang prihatin

Protect S377A

Kami adalah rakyat Singapura yang ingin kerajaan kami untuk mengekalkan Kod Kanun Keseksaan Seksyen 377A.

Protect S377A

22,749 signatures

Sila tandatangan sekali sahaja. Penyertaan akan dipadankan melalui butiran yang diserahkan dan berbilang keseluruhan tidak akan dikira.
Sila ambil perhatian juga bahawa butiran anda (cth. nama, 4 digit terakhir NRIC) mungkin disertakan dalam surat kepada Kementerian Dalam Negeri.

PDPA Clause

Kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi.

Dengan menyerahkan borang, anda bersetuju menerima pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh Protect377A.SG, wakilnya atau orang yang diberi kuasa sewajarnya bagi tujuan mengesahkan dan mengesahkan respons anda, memberikan kemas kini tentang status petisyen, penyerahan petisyen kepada pihak berkuasa yang berkaitan di Singapura, dan sebarang tujuan lain yang munasabah berkaitan dengan petisyen ini.